Overskrider ikke satte støygrenser

Støyrapporten fra Breviksterminalen for 2011 viser at støygrensene ikke ble overskredet i fjor.

Støyrapporten fra Breviksterminalen for 2011 viser at støygrensene ikke ble overskredet i fjor. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Støyrapporten for 2011 for Breviksterminalen viser at virksomheten ved havneterminalen ikke har overskredet de støygrenser som er satt av Fylkesmannen.

DEL

Støyrapporten er laget av Brekke & Strand Akustikk i oppdrag av Grenland Havn. Rapporten er oversendt til virksomheten Legetjenester og miljørettet helsevern i Porsgrunn kommune.

I forrige uke var det møte i Kontaktutvalget for Breviksterminalen som består av representanter for Grenland Havn, Porsgrunn kommune og naboer. På dette møtet ble støyrapporten for 2011 lagt fram, og en tredje part utenfra redegjorde for saken.

– Til tross for at det er dokumentert at de lovsatte støygrensene er overholdt ved Breviksterminalen, så kan det alltid oppstå situasjoner der noen mennesker vil oppleve at de er sjenert av støy fra skip under lossing eller lasting, sier Sten Ulrik Heines i Grenland Havn.

Heines viser til at både vær-situasjonen og vindretningen er varierende. Noen ganger kan det skje at vindretningen bringer støy fra havna og nordover til boligene på Heistadtangen som beboere der kan oppleve sjenerende.

Ikke mange klager

– Vi får av og til klager på støy fra havna, men det er ikke mange klager, sier Sten Ulrik Heines.

Men når det er sagt, som Heines beskriver videre, kan industrien aldri bli flinke nok på miljøhensyn.

– Vi kan ikke unngå at det av og til skjer situasjoner hvor det oppstår et smell, for eksempel fra en container som slippes i land, sier Heines.

Han sier videre at Grenland Havn og Breviksterminalen kontinuerlig tilstreber og har fokus på at støy fra havnedriften skal minimaliseres.

– Vi har krevende naboer som stiller krav til havnedriften, og det har vi ingenting imot, sier Stein Ulrik Heines.

Artikkeltags