Pilebakken er området fra kulturhuset og til og med den gamle tollboden bortenfor Sjøloftet. Det er her i indre havn at Breviks opprinnelse ligger.

Den store bybrannen i Brevik i 1761 nådde aldri til Pilebakken. Derfor er mesteparten av bebyggelsen i dette området fra før bybrannen.

– Her lå husene tett i tett. Det var enda flere hus her på 1700-tallet enn i dag. Det var så trangt at en hest med kjerre ikke kunne passere, sier Johnny Sørensen.

Han har gått fra hus til hus og snakket med de som bor i Pilebakken i dag. Slik har han kunnet fortelle historien til de fleste husene i området. Sørensen har også gransket grunnbøkene og har laget en oversikt over hvem som har bodd i husene siden 1837. Bolighusene i Pilebakken har gått i arv fra slekt til slekt helt til opp i 1960-årene.

I Pilebakken var det bolighus, i tillegg til arbeidsplassene til håndverkere som malere, snekkere, garvere og båtbyggere. Det var også egen kino i Pilebakken.

Familiene bodde tett inn på hverandre, og alle passet på alle. Barna lekte langs bryggene og i gata. Dette var lenge før bilenes tid.

Bosettingen i Brevik startet i nettopp dette området, sannsynligvis på 1500-tallet. Da levde folk av fiske. Siden kom trelasthandelen med Holland, og det innerste havneområdet vokste til et lite bysamfunn.

Mestertyven Ole Høyland

Aud Darrud har på oppfordring fra Johnny Sørensen skrevet et eget kapittel om storforbryteren Ole P. Høyland som levde i årene 1797-1848. Denne kjeltringen var titt og ofte i Brevik på sin ferd, og det var heller ikke sjelden at han måtte sitte i arresten i Brevik. Da ble han lenket med jern både rundt halsen og rundt beina.

– Jeg har vært i Riksarkivet i Oslo og funnet gamle, håndskrevne notater om Ole B. Høyland. Notatene er blant annet skrevet av Kaja Eriksen i Brevik, etter at hun hadde møtt mestertyven og utbryterkongen Ole Høyland da hun var barn.

– Det er en spennende historie å fortelle om Ole Høyland, sier Aud Darrud som synes det er moro å bidra i Årboka 2012.