Positive til karbonfangst

Porsgrunn kommune som vertskommune til Norcem, støtter fullt ut Norcems planer om å etablere et fangstanlegg for karbondioksid ved sementfabrikken i Brevik.