Rådmannen sier nei til Sandøya-bistro

Rådmannen innstiller på å ikke gi medhold i klagen på å fortsatt holde bistroen i Sandøya Handelshus stengt. Politikerne i utvalg for miljø og byutvikling i Porsgrunn kommune kan velge å fatte et annet vedtak, om de vil det.