Renor behandler i dag rundt 30.000 tonn farlig avfall ved sitt anlegg i Brevik. De har konsesjon for å behandle 31.000 tonn, og nå ønsker de å få behandle 50.000 tonn. Statens forurensingstilsyn (SFT) har bedt Redd Eidangerfjorden og Fjordnett Grenland om en høringsuttalelse i forbindelse med denne søknaden. De to organisasjonene er tindrende klare i sine tilbakemeldinger. De ønsker ikke at søknaden blir godkjent.

– Det er flere grunner til dette, og de har vi i klartekst klargjort i vårt felles høringsinnspill, sier leder Svein Tore Uldal i Redd Eidangerfjorden.

Ønsker utfasing av Renor

Øystein Dalland i Fjordnett Grenland går enda lenger i sine uttalelser.

– Vi har fulgt Renor og saken rundt etableringen av anlegget siden 1992. Vi blir bare mer og mer overbevist om at Renor er en feilaktig løsning, og aller helst ser vi at Renor Brevik fases ut og blir borte. I Sverige og Europa forøvrig, ville et slikt anlegg aldri kommet opp inne i bebyggelsen slik som dette. Vi synes det er på tide at myndighetene tar sitt ansvar og innfrir de løftene de ga da anlegget ble bygget, sier Dalland.

Tre hovedgrunner

Svein Tore Uldal sier at det i hovedsak er tre grunner til at Redd Eidangerfjorden er imot dette.

– For det første skulle anlegget i Brevik ta seg av avfall fra Norge. Fra dag én har de importert flere tusen tonn farlig avfall fra Sverige. I søknaden sier Renor at denne importen kan komme til å øke. Vi er sterkt imot at det importeres noe i det hele tatt. Den totale forurensingen fra Renor og Norcem vil komme til å øke betraktelig dersom man etterkommer søknaden. Det er vi naturligvis sterkt imot. I tillegg vil økningen i spesialavfall til Brevik føre til stor økning av store biler som frakter avfallet til Brevik. Vi har sett at det kan skje ulykker med slike transporter, og den økte risikoen for slikt vil vi ikke være med på, sier Uldal.

Hvorfor søkes det?

Øystein Dalland er regnet som en kapasitet på miljøspørsmål her til lands. Han er tindrende klar på at dersom SFT godkjenner denne søknaden, så vil den totale mengden med TOC (Total Organic Carbon) fra Renor og Norcem øke.

– De ligger allerede godt over de tillatelsene de har på dette området. Dersom de ligger på et utslipp på 11-12 TOC, hvorfor søker de om 20 da? Historien viser at der det blir gitt tillatelse til en øvre grense med utslipp, vil de reelle utslippene snart ligge tett opptil denne, sier Dalland.