Naboene klager på butikkutvidelse

Tre av naboene til Sandøya Handelshus har påklaget vedtaket i utvalg for miljø og byutvikling i november 2019, om å gi tillatelse til tilbygg til butikken og å bygge på en selvstendig boenhet. Nå skal utvalget behandle klagene.