Naboer til Sandøya Handelshus klager på nyoppført mur

Politikerne i utvalg for miljø og byutvikling i Porsgrunn kommune skal 26. november behandle klage fra naboene til Sandøya Handelshus, om den nyoppførte muren ekteparet Eek har fått godkjenning for.