– Vi har egentlig hele tiden ønsket å flytte butikken og bistroen til et annet areal på Sandøya

Tormod og Vivi-Ann Eek, som driver Sandøya Handelshus og Bistro, er i dialog med grunneiere om det finnes et annet areal på Sandøya som butikken og bistroen kan flyttes til innen 10 år.