Vil utvide butikken - og søker om dispensasjon fra å lage reguleringsplan

På vegne av Sandøya Handelshus, søker Stavern Taksering Porsgrunn kommune om dispensasjon fra kravet i arealplanen om reguleringsplan for å bygge på og utvide butikklokalet med en etasje.