Det var Sandøya vel som etter søknad fikk bevilget penger til et slikt turistinformasjonsprosjekt på Sandøya. Men i år er det ikke søkt om økonomisk støtte til et slikt tiltak.

– Sjøbua Turist Sandøya var et prøveprosjekt i forbindelse med øyhoppingssatsingen med sykkelturisme. Bakgrunnen var blant annet en ungdomssatsing med økonomisk støtte til sandøyaungdom under 16 år, sier Unni Solheim som er styreleder i sandøya vel.

Sjøbua Turist Sandøya ble drevet av ungdom på Sandøya, og virksomheten gikk ut på turistinformasjon, utleie av sykler, samt en liten kafévirksomhet med vafler og salg av bøker og brukskunst.