Sjøfolk vil ikke ha «skipsarbeidstaker»

Aksel David Nordholm fra Langesund vil beholde yrkesbetegnelsen «sjømann».

Aksel David Nordholm fra Langesund vil beholde yrkesbetegnelsen «sjømann». Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Kai Th. Lunde får støtte fra Sjøfolk i Utenriksfart i kampen for å beholde yrkesbetegnelsen «sjømann».

DEL

Lunde er leder i Brevik og Omegn Sjømandsforening og Sjømandsforeningens Landsforbund.

Kaptein Aksel David Nordholm i Åsgårdstrand, som opprinnelig er fra Langesund og representerer interessegruppen Sjøfolk i Utenriksfart, har sendt et brev til Nærings- og handelsdepartementet og protestert på at det foreslås å innføre en ny yrkesbetegnelse til sjøs som «skipsarbeidstaker» til erstatning for «sjømann».

– Sjøfolk i Utenriksfart består av en interessegruppe på snart 10.000 sjømenn som også innbefatter kvinner, skriver Nordholm innledningsvis.

Nordholm beskriver videre i brevet at Norge som flaggstat må forholde seg til IMO og Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW).

– Der er det nedfelt at det heter «seafarers», altså på norsk «sjøfarere» eller «sjøfolk» som en generell betgnelse, sier Nordholm.

Ifølge Aksel David Nordholm vil kostnadene ved eventuell navneendring bli enorme for klasseselskaper, Sjøfartsdirektoratet, skoler, treningssentre, forsikringsselskaper, utstyrsleverandører og sjømannsorganisasjoner som da må tilpasse sine lover og forskrifter. Det Norske Veritas alene antyder, ifølge Nordholm, en kostnad på 5 millioner norske kroner for å endre dette i sine regler og standarder.

Nordholm ber departementet om å trekke forslaget om navneendring i den nye skipsarbeidsloven som skal vedtas av Stortinget.

Medlemmene i interesseorganisasjonen Sjøfolk i Utenriksfart debatterer forslaget om å fjerne yrkesbetegnelsen «sjømann» heftig på sin åpne Facebook-gruppe.

Artikkeltags