Fra og med 1. juli vil Norcem benytte restavfallet fra Skien, Bamble og Siljan til sementproduksjon. Porsgrunn har som kjent lagt seg på en annen løsning.

– Dette er veldig positivt for miljøet. Søppelet blir veldig kortreist, sier Søvde.

Fra 1. juli blir deponiet i Bjorstaddalen stengt. Søvde mener det er positivt nytt at Norcem får bruke vårt søppel til alternativt brensel - noe som igjen minsker CO2-utslippene.

Vinn-vinn-situasjon

– Dette er en utfordring til Porsgrunn, og en utfordring de bør ta, sier Søvde.

– Spesielt med tanke på at Norcem også er en viktig bedrift for området. Det blir en ren vinn-vinn-situasjon, mener han.

I går var andrekandidaten på Norcem-besøk sammen med førstekandidat Tonje Løwer Gurholt, Gerhard Tornholm fra Porsgrunn Venstre og leder Ola Nesland for Drangedal Venstre.

Enig med partifellen

Tornholm er enig med partifellen.

– Jeg forstår ikke hvorfor vi er så trege med å komme i gang i Porsgrunn, sier veteranen, som har jobbet i Norcem i 30 år.

Regner med bidrag

Restavfallet fra de andre kommunene vil utgjøre ca. 10.000 tonn søppel.

– Hva synes du om at Porsgrunn ikke er med på dette?

– Jeg forventer at de kommer. De må klare å finne en løsning for kildesortering, og få til en avtale som kan sende avfallet til oss via en entreprenør, sier fabrikkdirektør Kjell Skjeggerud ved Norcem.

Rammevilkår

Et av målene med besøket var å høre om bedriftens situasjon i dag, og utfordringer i framtida. Tilgang til alternativt brensel - som et alternativ til kull - er en av flere viktige faktorer.

– Vi vil høre hvordan vi kan være med å legge forholdene bedre til rette for bedrifter som dette. Det er en helt annen type virksomhet enn den vi har besøkt til nå, sa Tonje Løwer Gurholt.

Til nå har Venstre vært på besøk på Klosterøya og typiske IT-bedrifter.

– Norcem er veldig framtidsrettet, roste Tonje Løwer Gurholt etter omvisningen på fabrikken.