– Vi har jobbet iherdig med saken den siste tida og har opplysninger som tilsier at vi kan få en større hall til en billigere penge, enn den opprinnelige hallen, sier Steinar Planting.

Brevik Idrettslag har gjort egne undersøkelser og har kontaktet Kulturdepartementet for å undersøke hvilke typer haller som gir maksimal uttelling av spillemidler.

– Da viser det seg at den opprinnelige hallen, som er tenkt, gir lite uttelling når det gjelder spillemidler. Hvis vi gjør den litt større og bygger den på riktig måte, får vi betydelig mer spillemidler og vi får mer spillemidler enn kostnaden ved å utvide. Det blir en besparelse for kommunen, sier Planting.

Nå har idrettslaget sendt et brev til alle partiene i Porsgrunn.

– Vi har jobbet tett mot det politiske miljøet og har nå fått Arbeiderpartiets oppmerksomhet, sier Planting.

I brevet foreslås det to alternativer til hallen som ligger i de opprinnelige planene.

– Vi hadde en lengre diskusjon med Kulturdepartementet, så det ene alternativet er å forlenge med åtte meter, men bygge litt smalere. Da får kommunen en besparelse på 100.000 kroner.

Det andre alternativet er å bygge hallen tre meter lenger og fire meter bredere.

– Da får vi to standard haller og i den samme bygningskroppen får plass til en basishall for turn. Den gir fire millioner i spillemidler. I tillegg får vi plass til en standard flerbrukshall for volleyball og det gir tre millioner i spillemidler. Det gir en besparelse på en halv million kroner, sier Planting.

Følg PD på Facebook

– Dette må undersøkes

Porsgrunn Arbeiderparti vil bruke uka som kommer til å få bekreftet om idrettslagets beregninger er riktige. I så fall kan det bli en positiv innstilling.

– Vi hadde et åpent medlemsmøte i Brevik rådhus på mandag. Der presenterte Steinar Planting ulike modeller og informerte om hvordan de tenkte. Det er også diskutert noe i partiet internt. Holdningen er at hvis dette er riktig – at vi får en større hall til lavere kost, så må vi undersøke dette ordentlig, sier Trond Ingebretsen.

De vil bruke dagene fram til torsdagens bystyremøte, til å verifisere tallgrunnlagene til Brevik Idrettslag.

– Det ser veldig troverdig ut, så vi trenger bare en bekreftelse på at det er riktig, sier Ingebretsen.

– Vil dere i så fall gå inn for en større hall?

– Ja, det kommer vi nok til å gjøre. Vi får en større hall til en lavere pris. Det er en såpass betydig økning i utbetaling av spillemidler, at vi må undersøke det, sier Ingebretsen.

Han understreker at undersøkelsene ikke må medføre en utsettelse av oppvekstsenteret.

– Det er uaktuelt. Da blir det ikke noe, så tempoet er helt sentralt, sier Ingebretsen.

– Positiv hvis tallene er riktige

Svein Tore Uldal i By og Nærmiljøpartiet mener det er positivt dersom kommunen kan spare penger på å bygge en større hall.

Uldal har vært på reise den siste uka, men har blitt informert om Brevik Idrettslags nye beregninger rundt utbetaling av mer spillemidler ved å øke størrelsen på hallen.

– Steinar Planting har ringt meg og fortalt om utviklingen og det høres veldig positivt ut. Jeg sa at dersom de kommer ut med en halv million i overskudd, så er det bra. Jeg må understreke at det er min personlige mening, for vi har ikke rukket å diskutere dette innad i partiet, sier Uldal.

Nå vil han få verifisert tallene i idrettslagets nye beregninger.

– Hvis det Planting har opplyst meg om stemmer, så kommer jeg til å ta med dette videre i gruppemøtet, sier Uldal.

Han er imponert over kreativiten og engasjementet idrettslaget viser i saken.

– Hvis ikke folk kommer fram med sine meninger, kan vi ikke få korrigert ting og kommet videre, sier Uldal.