Visit Grenland er nå blitt underliggende Visit Telemark.

– Visit Grenland skal fortsette å ivareta reiselivsaktivitetene i Grenland, og Kjetil Østlie fortsetter med sine ansvarsoppgaver der, sier Caroline Laurhammer som er reiselivsdirektør i Visit Telemark.

Prosjekt øyhopping ble startet i 2015, og er et samarbeid mellom Porsgrunn, Bamble og Larvik kommuner, i tillegg til Brevik Fergeselskap, Helgeroafergene, Telemark fylkeskommune, Grenland Friluftsråd, Visit Vestfold og Visit Telemark.

En samarbeidsavtale for 2018 er ennå ikke blitt signert av Bamble og Porsgrunn kommuner, men Kjetil Østlie tror det er en formalitet som går i orden.

Økende passasjertall

Trafikken på fergene har økt for hver sommer, etter hvert som tilbudet er blitt bedre kjent.

I fjor sommer ble det satt opp skilter på fergeanløpene både på fastlandet og på øyene. Informasjonsbrosjyrer med fergeruter som ble satt ut på stativer på alle fergeleiene, og det er klart medvirkende til at passasjertallene gikk opp.

Turistforeningen i Telemark gjorde en stor innsats i 2017 med rydding og merking av turstier på øyene i skjærgården. Dette arbeidet skal også fortsette. Porsgrunn kommune har bevilget 150.000 kroner til videreføring av dette i 2018.