– Vi vil ha flerbrukshall nå

Jan Brønsten og Steinar Planting i Brevik Idrettslag kjemper for ny flerbrukshall.

Jan Brønsten og Steinar Planting i Brevik Idrettslag kjemper for ny flerbrukshall. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Brevik Idrettslag kaster seg nå også inn i kampen om å vinne politikernes gunst for å få bygget en ny flerbrukshall i Brevik, sammen med ny skole.

DEL

– Vi er oppgitt over rådmannens innstilling til å ikke inkludere forslag om også å bygge ny flerbrukshall i Brevik, sier Jan Brønsten som er leder i Brevik Idrettslag og Steinar Planting som er sekretær i turngruppa i idrettslaget.

Tirsdag sendte idrettslaget et brev til Porsgrunn kommune med sin argumentasjon for hvorfor de mener det er høyst nødvendig å få bygget en flerbrukshall. Brevet sender de også til de politiske partiene før Utvalg for barn, unge og kultur (BUK) skal behandle skolesaken i kveld.

Det er en kommunalt bygget flerbrukshall som Brevik Idrettslag mener det må bygges.

– Vi i idrettslaget skal ta ansvaret for aktivitetene i hallen for barn og unge, men det er kommunen som må bygge, sier Jan Brønsten.

Uaktuelt med rehabilitering

Steinar Planting jobber selv som lege ved sykehuset i Porsgrunn og er opptatt av folkehelseperspektivet i denne saken.

– En ny flerbrukshall er helt nødvendig for Brevik som lokalsamfunn, den fysiske aktiviteten i idrettslaget og for skolen. En rehabilitering av dagens gymnastikkhall er helt uaktuell for oss i idrettslaget, sier Steinar Planting.

Planting viser til at dagens gymnastikkbygg er 45 år gammelt og at det bygningsteknisk er fullstendig utdatert. Svømmehallen er idrettslaget fornøyde med, og den vil de gjerne beholde som nå, med nødvendig vedlikehold.

– Både svømmehallen og gymnastikksalen er sprengt både med hensyn til tidsmessig bruk i antall timer i døgnet, og på areal, sier Steinar Planting.

Steinar Planting forteller at idrettslaget har holdt seg på sidelinjen mens konseptutvalget har jobbet fram sitt forslag. De har riktig nok gitt sine råd ved å synliggjøre idrettens behov, og de har følt seg trygge på at de ble hørt i prosessen.

– Rådmannens innstilling om å bare rehabilitere nåværende gymnastikkbygg og ikke bygge ny hall, kom som et lite sjokk på oss. Vi synes ganske enkelt at innstillingen er utidig, sier en kamplysten Steinar Planting.

Jan Brønsten og Steinar Planting beskriver at idrettslaget nå kaster seg inn i kampen for det de karakteriserer som en svært viktig sak for Breviks framtid. Det handler om barn og unges oppvekstkår i Brevik i framtida.

Artikkeltags