Vil ha ny skole og flerbrukshall

Thor Kamfjord er Aps gruppeleder i Utvalg for barn, unge og kultur (BUK), og han vil ha bygget både ny Brevik skole, barnehage  og en flerbrukshall så raskt som mulig. Han vil kjempe for at planleggingen og skisseprosessen starter umiddelbart.

Thor Kamfjord er Aps gruppeleder i Utvalg for barn, unge og kultur (BUK), og han vil ha bygget både ny Brevik skole, barnehage og en flerbrukshall så raskt som mulig. Han vil kjempe for at planleggingen og skisseprosessen starter umiddelbart. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

– Det er grunn til å tro at Arbeiderpartiet kommer til å foreslå at det skal bygges helt ny skole i Brevik, og at det også skal bygges en flerbrukshall i tilknytning til skolen, sier Thor Kamfjord (Ap).

DEL

Kamfjord er medlem i bystyret og er gruppeleder for Ap i Utvalg for barn, unge og kultur (BUK). BUK skal onsdag 18. april behandle konseptutvalgets rapport om Nye Brevik oppvekstsenter. Rådmann Per Wold og kommunalsjef Inger Lysa innstiller på at endelig stilling til omfanget av et nytt oppvekstsenter i Brevik skal først tas i forbindelse med handlingsprogrammet 2013-2016. Innstillingen sier også at det ikke skal bygges ny flerbrukshall i Brevik.

Thor Kamfjord synes rådmannens innstilling er for defensiv.

– Arbeiderpartiet signaliserte under budsjettbehandlingen i desember i fjor at vi ønsket en rask framdrift av gjennomføringen av planene for ny skole, barnehage og SFO i Brevik. Vi bestilte ferdigstillelse i 2014, sier Thor Kamfjord.

Tre alternativer

Rådmannens innstilling inneholder tre alternativer der de to første alternativene går ut på å oppgradere allerede eksisterende bygninger. Dette kan stå ferdig i 2014.

I det tredje alternativet med bygging av ny skole tilsier at den nye skolebygningen kan stå ferdig sommeren 2015.

– Helt siden det nye bystyret begynte å virke høsten 2011, har vi politikere kontinuerlig snakket om forbedringspotensialet i kommuneorganisasjonen. Etter min mening må det også gjelde for prosjektframdrift og gjennomføring av byggeprosjekter, sier Thor Kamfjord.

Kamfjord har derfor tro på at det både kan gis de nødvendige politiske signaler om finansiering i handlingsprogrammet av nytt skolebygg og flerbrukshall snarest, slik at både ny skole og flerbrukshall kan være ferdig i 2014.

Artikkeltags