Brudebatt: – Fanatisk, besettelse, beste vi kan gjøre, håpløst, ingenmannsland, villedende

Diskusjonen om brua fosser videre, med sterke beskrivelser. Welfler mener brua er blitt en besettelse.