Vys busser ble fanget i kaoset, og fikk store forsinkelser på mange ruter. På Fylkesvei 352 mellom Stathelle og Langesund sto trafikken stille i lange tider, og bussene ble fanget av problemene. De som sto og ventet på bussen andre steder måtte smøre seg med tålmodighet.

– Det ble store forsinkelser rundt om i hele Grenland. Det var sånn at trafikken stoppet helt opp mange steder rundt om. Hele samfunnet ble forsinket mandag morgen. Jeg må si at jeg er kritisk til det manglende veivedlikeholdet mange steder, blant annet på Fylkesvei 352 i Bamble, sier Aasoldsen.

En av Vys busser var også involvert i en ulykke på glatta i Skien.

– En av bussene fikk en personbil i fronten mandag morgen. Heldigvis gikk det bra med de involverte, men det kunne jo gått mye verre. Vintervedlikehold av veiene handler om sikkerhet. Vi har respekt for at det var uvanlig vanskelige forhold mandag morgen, men det var varslet og burde vært håndtert, sier områdesjefen.

I henhold til

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for vintervedlikeholdet på fylkesveinettet, og Mesta er utførende entreprenør. Overingeniør Pål Honerød hos Statens vegvesen sier at Fylkesvei 352 er en prioritert strekning, men at det kan være værhendelser som gjør at det blir vanskelige kjøreforhold, slik det var mandag.

Prosjektleder Geir Pettersen hos Mesta sa mandag at de var ute med alt av mannskaper i henhold til avtalen de har med veivesenet for vintervedlikeholdet i fylket.

Håper på bedring

Aasoldsen sier at han er undrende til at det ikke var gjort forebyggende vedlikehold på veiene mandag.

– Som sagt var det varslet at det kunne bli underkjølt regn, i tillegg til at det var varslet snø. Det burde det vært mulig å håndtere. Jeg får virkelig håpe veimyndighetene sørger for bedre vedlikehold framover, sier områdesjefen hos Vy.