De fornyer gammelt vann- og avløpssystem på en 250 meter lang strekning forbi hybelhotellet på Herøya. Det skjer samtidig med at Statens vegvesen, i samarbeid med Bypakke Grenland, bygger gang og sykkelvei på den samme strekningen. Fra før er Sverresgate stengt.

Fordi kommunen graver, er det satt opp lysregulering med enveiskjøring. Bilister flykter fra Herøyavegen, som er riksveg 36, over til fylkesvegen over Vallermyrene, og resultatet er en totalt uholdbar trafikksituasjon med stanging i kø over lange strekninger. Lysreguleringen er innført i perioden 25. mai til «begynnelsen av juli».

Bypakke Grenland, et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen, er avhengig av tillit og tålmodighet i befolkningen. Så langt har dette vært som en humpete vei, men det har gått seg til med større aksept for at bypakke og bompenger faktisk fører til fornuftige investeringer i god infrastruktur. Nå står bypakkesamarbeidet ved en skillevei, fordi en ny bompengeperiode skal i gang. Da kan de ikke fortsette å stampe rundt med mange kokker, mye søl og stenging her og der med fullstendig kaos.