Byttebua på Eik kan bli erstattet av bemannet ombruksbu

Av

– Etter at «Byttebua» på Eik gjenvinningsstasjon ble nedlagt, ser Bamble kommune på en løsning med en bemannet ombruksbu lik det som praktiseres ellers i Grenland, sier ordfører Hallgeir Kjeldal.