Byvekst: – Viktig at Grenland står sammen

SAMARBEID: Nå er samarbeidet godt, ifølge ny sak.

SAMARBEID: Nå er samarbeidet godt, ifølge ny sak. Foto:

Etter lang tid med krangel og utsettelser, mener Porsgrunn og Skien at det nå er viktig å stå sammen.

DEL

I ny sak om byvekstavtale med staten mener grenlandskommunene at «for å nå frem på den nasjonale arenaen mener rådmannen det er viktig at Grenland står sammen, og er tydelige på våre felles utfordringer, behov og prioriteringer. Byvekstavtalemandatet viser denne enigheten, og det er en klar forventning fra kommunen om at fylkeskommunen videreformidler dette i sin dialog med samferdselsministeren».

Året som har gått har i stor grad bestått av uenighet mellom kommunene om ny E18, ny riksvei 36, og plassering av bomstasjoner.

I ny felles sak til formannskapene heter det at «gjennom det gode samarbeidet i Grenland jobbes det hardt for å samordne prosesser og effektivisere planleggingstid, blant annet i prosjekter som kommunedelplan for Rv36, knutepunkt Porsgrunn og knutepunkt Skien».

Det blir stilt spørsmål ved hva slags betydning det kan ha for ny byvekstavtale at to fylker er slått sammen til ett. Flere byområder er kommet inn i bildet.

– Som ett av de ni utvalgte byområdene i landet er Grenland i en unik posisjon til å kunne forhandle om sin del av de 66,4 milliardene avsatt i NTP til byvekstavtaler, står det i saken.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken