Så veldig ofte er det ikke at det skjer noe på forretningsfronten i Langesund. Selvsagt forekommer det at kjøpmenn skifter lokaler og utvider lokaler og overdrar virksomheten til andre og alt det der, men det er ikke akkurat hver dag det er noen som tør satse på nye ting. Dette er imidlertid blitt gjort i disse dager, idet fire unge menn fra stedet satser på en ny butikk som skal føre ungdomsartikler, vesentlig klær og grammofonplater.

«Cudrio Boutique» har sin beliggenhet i Cudrios gate 3 vis a vis Dampskipsbrygga.