Dansekunstprosjektet, som i 2019 klarte kunststykket å få bevilget 300.000 fra fylkeskommunen til å forske på dans i et minoritetsmiljø i Minnesota, har også klart å komme inn på statsbudsjettet. Nå ønsker de 200.000 mer i tilskudd fra kommunen, i tillegg til ordningen de har fra før med drøyt 50.000 og gratis lokaler på kulturskolen.

Vi anerkjenner selvsagt dans som et viktig kunstuttrykk, og alt tyder på at NORA gjør en god jobb. Det er heller ikke noe problem at kulturkontoret legger fram saken som en prosedyre fra en skrankeadvokat.

Samtidig må det stilles spørsmål om prioriteringer, blant annet om større behov for kommunal finansiering av dansekunst for at prosjektet skal kunne utvikle seg i det allerede tungt kommunalt finansierte Ælvespeilet. Det er rådmannens oppgave å velge, og velge bort, og kulturkontoret nøyer seg foreløpig med å anbefale at politikerne tar dansen til orientering.

Når firepartikoalisjonen som styrer byen snart skal tilbake til gjestgiveriet i Nevlunghavn på budsjettkonferanse, må de ta valg om fordeling av penger innenfor først og fremst lovpålagte oppgaver. Vi antar at dans ikke er lovpålagt, og så får de se hva som blir til overs.