Gå til sidens hovedinnhold

De må finne ut hva Lønnberg vil

På Rognstranda camping ønsker driver Rolf Kenneth Lønnberg å oppføre nytt servicebygg. I planene ligger også ytterligere utbygging for å oppgradere campingplassen. Vi mener Bamble kommune bør prioritere saken.

PD mener

I dagens PD forteller Lønnberg at reguleringsplanen for området er fra 1981, den er følgelig gammel og gir lite handlingsrom. Lønnberg sier at har satt i gang arbeid med omregulering, og at han har tatt kontakt med Bamble kommune om saken.

Rognstranda har i mange år vært viktig for Bamble kommune. Kommunens jobb er å tilrettelegge best mulig for driften av Rognstranda, for at alle de som er glad i stedet til enhver tid får en best mulig opplevelse. Det er ikke slik at Rognstranda er til for kommunen, det er omvendt. Det betyr at administrasjon og politikere i Bamble må være serviceorganer og finne ut hva Lønnberg ønsker. Slik sommer og ferie er blitt med korona bør en mulig reguleringsprosess kunne behandles nokså raskt, som et hastetiltak. Lite tyder på at det vil bli færre på norgesferie verken denne sommeren eller de neste.

Gamle reguleringsplaner er ikke noe unikt for Bamble. I nabokommunen Porsgrunn er utdaterte reguleringsplaner blitt et større og større problem og til hinder for en bredt støttet utvikling. Nye byggetiltak i strandsonen på Rognstranda er reguleringsmessig ikke rett fram, men for en offentlig tilgjengelig campingplass må det finnes muligheter.

Kommentarer til denne saken