Nylig signerte styrene i Andebu Sparebank, Larvikbanken og Skagerrak Sparebank intensjonsavtale om fusjon.

«Målet er å styrke bankenes lokale konkurransekraft og ytterligere styrke bankenes evne til å bidra til utviklingen av sine lokalsamfunn. Det er et mål for den nye banken å ha de mest fornøyde kundene og være best på personlig rådgivning. Banken skal ha kompetanse og profesjonalitet som en regionbank og kundeomsorg, lokalkunnskap og smidighet som en mindre lokalbank», opplyser Skagerrak Sparebank i en pressemelding torsdag.

De tre lokalbankene har i dag sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn, og dette vil styrene videreføre og forsterke.

«Styrene har videre lagt som premiss en ledende lokalbank i Vestfold og Telemark. Basert på bankenes regnskaper pr. 3. kvartal 2022 vil den sammensluttede banken ha en forretningskapital på ca. NOK 34 mrd. og 150 årsverk. Banken vil ha et mål om en årlig egenkapitalavkastning på 9 prosent», skriver de videre.

Skagerrak Sparebank vil etter intensjonsavtalen være juridisk overtakende bank, og den nye banken vil bære navnet Skagerrak Sparebank og ha forretningsadresse i Porsgrunn.

Det legges opp til at styrene vil signere fusjonsplan i løpet av februar 2023, og at de respektive bankenes generalforsamling/representantskap/forstanderskap behandler denne innen utgangen av 1. kvartal 2023, med påfølgende søknad om godkjenning fra myndighetene. Ny sammenslått bank kan se dagens lys 1. februar 2024.

Kleppe blir sjefen

Den nye bankens ledelse blir som følger: Adm. banksjef Jan Kleppe, viseadm. banksjef Joachim Steinsett og banksjef for finans, økonomi og administrasjon, Børre Grovan.

I tillegg er det innstilt på at Are Stokstad blir styreleder (i dag styreleder i Larvikbanken) og at Roy Vardheim blir nestleder i styret (i dag styreleder i Skagerrak Sparebank).