Årsresultatet ble 2,2 milliarder.

– Det gir eierne et utbytte på til sammen 1,1 milliarder kroner. Resultatveksten er drevet av de høye kraftprisene gjennom året. Kraftprisen er knyttet til den høye gassprisen som igjen hovedsakelig er forårsaket av situasjonen i Ukraina. Konsernet fortsatte sin strategiske satsing på grønn infrastruktur og utvikler ny virksomhet alene og i samarbeid med partnere på flere viktige områder, skriver Skagerak Energi i en pressemelding fredag.

213 øre/kWh var gjennomsnittlig kraftpris i prisområde NO2, hvor Skagerak har store deler av sin kraftproduksjon.

– Det er seks ganger så høyt som gjennomsnittet de siste 20 årene. Lav magasinfylling i Sør-Norge, kombinert med sterkt økende gasspriser etter krigsutbruddet i Ukraina, drev kraftprisen opp til historisk høye nivåer, skriver selskapet.

– Selv om årsresultatet er bra for Skagerak isolert sett, og gir oss nødvendig investeringskraft, er prisbildet vi har sett gjennom 2022 ikke bærekraftig verken for folk eller næring. Samtidig er vi offentlig eid og betaler tilbake til det offentlige via utbyttet på 1,1 milliarder, i tillegg til om lag 4,1 milliarder kroner i skatt. Det nylig innførte høyprisbidraget kommer på toppen av dette med 400 millioner kroner, opplyser konsernsjef Jens Bjørn Staff i pressemeldingen.

Kunne vært enda bedre

Hadde det ikke vært for skjerpingen av grunnrenteskatten, og innføringen av det midlertidige høyprisbidraget, hadde resultatet etter skatt vært nesten én milliard høyere, ifølge Skagerak Energi.

Utbyttet som utbetales eierne blir 1139 millioner kroner, som er 200 millioner mer enn i 2021.

Så mye får Porsgrunn, Bamble og Skien

Skagerak Energis eiere er Statkraft Industrial Holding AS (66,62 prosent) og kommunene i Grenland (33,38 prosent).

Porsgrunn kommune eier 14,83 prosent av energiselskapet, og får dermed et utbytte på ca. 169 millioner.

Bamble kommune eier 3,34 prosent og kan kose seg med et utbytte på ca. 38 millioner.

Skien kommune eier 15,21 prosent av Skagerak Energi og får utbetalt utbytte på ca. 173 millioner.

Investerte 182 millioner

Skagerak Energi skriver videre at de innenfor kraftvirksomheten investerte 182 millioner kroner i 2022. Og deres datterselskap Lede investerte 853 millioner i en rekke nettutviklingsprosjekter i Vestfold og Telemark i fjor.

«Skagerak Krafts to heleide kraftverk på Dalsfoss i Kragerø og Ala i Valdres ble ferdigstilt og offisielt åpnet. På forsommeren ble Skagerak Energitjenester etablert som et eget selskap under Skagerak Kraft. Selskapet optimaliserer og effektiviserer energibruk og -produksjon for næringskunder. Skagerak Kraft tok også første skritt i retning av det som kan bli en større solkraftsatsing. Sammen med Greenstat ble det sendt konsesjonssøknad for Engene Solpark ved Hvarnes i Larvik.»

– Vi ønsker å ta vår andel av den solkraftproduksjonen vi regner med vil komme de neste årene. Vi trenger mer kraftproduksjon i landet vårt og solkraft er en viktig bidragsyter, ikke minst i våre områder på Østlandet, sier Staff i pressemeldingen.