Anmodning om å støtte opprop for at Norge skal bidra til å ta imot barn fra den tragiske flyktningleiren Moria førte til stor diskusjon i forrige bystyremøte i Porsgrunn. Mest oppsiktsvekkende var at tidligere ordfører Øystein Beyer gikk imot sin etterfølger Robin Kåss. Også Emma Li Humlegård brøt ut av egen Ap-gruppe og stemte for at Porsgrunn skal støtte oppropet.

– Torsdag arrangerer Norsk Folkehjelp Grenland en punktmarkering før bystyremøtet i Porsgrunn. Mange kommuner har gjort positive vedtak angående mottak av barn og barnefamilier fra Moria. Vi håper Porsgrunn kommune også vil gjøre et positivt vedtak i forhold til dette, opplyser Norsk Folkehjelp i en pressemelding.

De blir korte appeller.

De har en forhåndsappell til de 49 folkevalgte:

– Vi håper bystyremedlemmene tar seg tid til å høre på oss før møtet begynner. Markeringen er fredelig, vi ønsker å bare framføre vårt budskap. Vi har ingen forventninger om at dere skal svare på spørsmål eller kommentere, men dersom noen ønsker å si noe, så kan vi åpne for det etter appellene, opplyser Norsk Folkehjelp. De vil overholde en meters avstand og smittevernsreglene.