Denne bilen ble stoppet i kontroll. Resultatet imponerer.

Boble fra 1967 hadde alt i skjønneste orden.