Denne blodtypen er en fordel om du smittes av korona