– Det ligger i strategien at når den nye felles brannstasjonen på Grasmyr i Bamble er ferdig, vil brannstasjonen i Brevik bli nedlagt og solgt, sier eiendomssjef Ole Henrik Lia i Porsgrunn kommune.

Han kan ennå ikke si noe konkret om tidspunktet for når det skal selges, og heller ikke hvordan det skal foregå.

– Vi har en løpende avtale med Grenland brann og redning om alle stasjonene i Porsgrunn, og den forholder vi oss til. Dersom ting ikke endrer seg og vi får andre beskjeder, så klargjør vi brannstasjonen i Brevik for salg når det nærmer seg innflytting i den nye stasjonen på Grasmyr, sier Lia.

Byggingen av den nye brannstasjonen på Grasmyr er som omtalt i full gang. Entreprenøren holder på med grunnarbeidene, og dersom det ikke skjer uforutsette ting, skal stasjonen stå ferdig før jul neste år.

Ikke båthuset

Porsgrunn kommune eier ikke båthuset der brannbåten ligger i Brevik, og den er dermed ikke en del av salget av Brevik brannstasjon.

Når det gjelder lokaliseringen av brannbåten i forbindelse med den nye brannstasjonen på Grasmyr, så jobbes det fremdeles med en nøyaktig plassering for det. Jørn Urberg Tveten i Grenland brann og redning forteller at den nye plasseringen vil være klar i løpet av kort tid, og båthuset vil være ferdig samtidig med den nye brannstasjonen. Det er området ved Bunes som er det aktuelle området for plasseringen.

Tidligere har det vært sett på en samlokalisering av brannbåten og politibåten. I Brevik har politibåten tilhold på kaia rett ved båthuset der brannbåten ligger. Men slik blir det ikke når den nye lokaliseringen av brannbåten er klar.

– Vi ser ikke lenger på det som en mulighet, skriver Urberg Tveten i en melding fredag.

Ingen endring

Når det gjelder brannstasjonen på Sandøya, så blir den ikke berørt av sammenslåingen av brannberedskapen i Grenland. Det samme er tilfelle for brannstasjonen på Herøya.

– Stasjonene på Sandøya og Herøya går i en separat avtale med Grenland brann og redning. Der er det ikke varslet noen endringer så langt. Begge skal fortsette slik de er avtalt i dag, forteller eiendomssjefen.

Brannstasjonen på Sandøya ble bygget i 2016, og ligger strategisk plassert ved moloen. Sandøya har en deltidsstyrke som samles og øver en gang hver måned. Oppstår det brann eller en annen ulykkessituasjon på Sandøya, vil de deltidsansatte brannkonstablene bli utalarmert. De møter opp på brannstasjonen og rykker ut så fort bilen er operativ med fire, eller minimum to personer.

Brannstasjonen huser også en ambulanse, som det er frivillige som håndterer. Røde Kors er sentrale i driften av ambulansen.

Brannstasjonen på Herøya, som også er hovedkvarteret for administrasjonen i Grenland brann og redning, vil også løpe videre i den samme avtalen som stasjonen på Sandøya ligger i. Der er det ikke varslet noen endringer.

Overtar hele

Når det gjelder dagens brannstasjon i Bamble, som ligger på Eik, så er det ingen planer fra kommunens side om å selge den.

– Avdelingen for kommunalteknikk står og venter på å overta hele stasjonen. Vi kommer ikke til å selge den, sier eiendomssjef Helena Vårli.

Avdelingen for kommunalteknikk har hatt tilhold på Eik sammen med brann- og feiervesenet. Men da i deler av bygget. Nå overtar de altså hele, og får samlokalisert sin virksomhet på en ny måte.