↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

909 70 670

Faks: 35 54 99 03

Besøksadresse

Axel Auberts gate 8
3936 PORSGRUNN
 1. Beskrivelse

Anleggsgartner Nordengen AS ble etablert i 1998. Våren 2015 flyttet vi inn i nye lokaler på Heistad i Porsgrunn.
Vårt geografiske kjerneområde er Grenland, og våre kunder er næringsliv, offentlige institusjoner, kommuner, borettslag og privatpersoner. Vi er 15-20 medarbeidere, og har en omfattende maskinpark med blant annet lastebiler, gravemaskin, traktor og hjullastere.
Anleggsgartner Nordengen har Mesterkompetanse.
 
Tjenester
Sammen planlegger vi, og foreslår løsninger på komplette utomhusanlegg med private, profesjonelle og offentlige kunder.
Vi setter kantstein og støttemurer
legger utendørs belegg i naturstein og betong
planter og vedlikeholder trær, busker og hekker.
 
På bestilling etablerer, oppgraderer og vedlikeholder vi:

 • utendørsmurer
 • kanter
 • dekker og grøntanlegg.

Vi har lang og bred erfaring fra store og små prosjekter. Vi utfører også vintervedlikehold av veier og plasser. Ta kontakt så kommer vi på en uforpliktende befaring. Se under fanene Proff-prosjekter eller Privat-prosjekter for referanser.
 
Steinarbeider

 • Komplette park- og hage-anlegg
 • Støttemurer
 • Forblending
 • kanter og belegg i naturstein og betong
 • Grusdekker


Grøntarbeider

 • Beplantning
 • Etablering av plen
 • Vedlikehold, beskjæring, plenklipping
 • Planting og stell av sommerblomster
 • Trefelling


Annet

 • Montering av utendørs leke- og treningsapparater
 • Overvannshåndtering
 • Transport og mindre gravearbeider
 • Snørydding og strøing