↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

35 93 31 00

Besøksadresse

Sverresgate 13
3901 PORSGRUNN
  1. Beskrivelse

ADVOKATFIRMA SKOMVÆR DA
yter juridiske tjenester og gir strategisk rådgivning innenfor de aller fleste rettsområder, med hovedvekt på forretningsjuss og faste eiendommers rettsforhold.

  • Eiendomssaker
  • Forretningsjuss
  • Plan- og byggesaker
  • Barnerett
  • Familie, arv og skifte
  • Trygdesaker
  • Utlendingsrett