↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

03619

Besøksadresse

Jernbanegata 7
3916 PORSGRUNN
  1. Beskrivelse

Handikappet

Vi i NR1 Trafikkskole i Porsgrunn har spesialisert seg på opplæring av bilførere med funksjonsnedsettelser, blant annet gjennom kurs ved ATL og Nord Universitetet. Vår skolebil er godt utstyrt for opplæring av bilførere med funksjonsnedsettelser, bilen er utstyrt med rattkule med a-funksjoner og venstregass. Vi tar også opplæring i din egen bil, og er fleksible og møter deg der du bor.

I tillegg har vi skaffet oss en del kunnskaper om forskjellige typer kjøreutstyr som kan bli montert i spesialbiler for funksjonshemmede. Dette kan være forskjellige typer håndbetjening, elektronisk joystick (to- eller fireveis), samt ekstraspeil som kan være nødvendig.

 

Personbil

Vi i NR1 Trafikkskole Porsgrunn har nye og fine biler for at du som elev skal føle deg sikker under opplæringen. Før du kan ta førerkort på personbil må du ha tatt Trafikalt grunnkurs. Opplæringen for å ta førerkort for personbil er delt inn i fem trinn, grunnleggende opplæring, trafikal del, avsluttende opplæring, teoriprøve og oppkjøring.

 

Trafikalt grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Vi holder kurs i moderne lokaler på kjøreskolen midt i Porsgrunn sentrum. Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører.

 

Hva vi tilbyr:

·         Personbil

·         Personbil med tilhenger

·         Trafikalt grunnkurs

·         Moped

·         Motorsykkel A1

·         Motorsykkel A2

·         Motorsykkel A

 

Vi gjennomfører mørkekjøring i månedene mellom oktober og mars.

Se vår hjemmeside for mer informasjon angående kurs.