↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

35 56 72 10

Besøksadresse

Olavsgate 26
3922 PORSGRUNN
  1. Beskrivelse

Parkering

Olavsgate 26 as har i dag store parkeringsaraler rundt bygget med 130 gode og store plasser som er i første omgang til våre leietakere og brukere av bygget.
Vi har imidlertid noen plasser ledig for utleie til andre leietakere enn byggets. Ta kontakt hvis du ønsker fast plass til bilen sentralt midt i byen.

Olavsgt. 26 AS er et 100 % datterselskap av Grenland Eiendom AS.
Grenland Eiendom AS har siden vært et rent eiendomsselskap og har utviklet eiendommer i Porsgrunn, Skien og Bamble. For tiden eier selskapet kun Olavsgate 26 som ble kjøpt i 1984 etter at sykehusdriften ble avviklet. Store ombygninger ble gjort av bygget og de første leietakere kunne flytte inn i 1986.
Olavsgate 26 huser i dag leietakere av forskjellige katogorier og størrelser, alt fra ett kontor til hele etasjer.