↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

35 93 31 00

Besøksadresse

Sverresgate 13
3916 PORSGRUNN
 1. Beskrivelse

Advokatfirma Skomvær

Advokatfirma Skomvær ble stiftet høsten 2010, etter sammenslåing av 3 advokatkontorer i Porsgrunn.
Advokatfellesskapet holder til i «Margarinfabrikken» Sverresgate 13. Vi har også egen avdeling i Næringsparken på Notodden. 
Begge lokasjoner er enkelt tilgjengelig med gode parkeringsmuligheter. Fra januar 2015 er vi 4 advokater i kontorfellesskap og 2 kontoransatte.
Vi er alle almenpraktiserende advokater, med dels overlappende og dels forskjellig hovedfagfelt og interesser. Det at vi alle har lang erfaring fra drift av allmennpraksis har gitt oss en bred slagkraft på de aller fleste rettsområder. Vårt mål er å gi den beste servicen til våre kunder uansett problemstilling. Vi er spesielt sterke på problemstillinger rundt fast eiendom, generell og spesiell kontraktsrett, forvaltningsrett og alle typer privatrett. Vi har de beste og mest moderne hjelpemidlene og juridiske verktøyene. Det vi selger er vår kunnskap, erfaring og effektivitet. Vi er opptatt av å oppnå et tillitsforhold til våre kunder, noe vi anser å være helt nødvendig i vår bransje.

 

Vi jobber innenfor følgende fagområder:

 • Familie, arv, skifte, herunder barnevern og barnefordeling
 • Personskade, herunder yrkesskader, trafikkskader, pasientskade og voldsoffererstatning
 • Trygdesaker, herunder klagesaker mot NAV
 • Eiendom, herunder kjøp/salg, eiendomsoverdragelser, naboforhold, plan- og bygningssaker, tomtefeste,
 • Arbeidsrett, herunder arbeidsavtaler, oppsigelser, permittering, bistand i forhandlinger og drøftelsesmøter
 • Kontrakter, herunder utarbeidelse av kontrakter, forhandlinger, kontraktsbrudd, mangler, forsinkelse, opphavsrett
 • Næringseiendom, herunder utleie, mislighold, fremleie, bindingstid
 • Selskapsrett, herunder generell rådgivning, stiftelse, aksjonæravtaler, overdragelse, styreansvar,  due dilligence
 • Pengekrav, herunder avtaler, gjeldsbrev, sikring av pengekrav, innkreving, pant, utlegg
 •  Advokatmekling

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!