↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

414 12 580

Besøksadresse

Flodmyrveien 20
3946 PORSGRUNN
  1. Beskrivelse

Velkommen til Ramirent AS !

Ramirent er Norges største utleier av maskiner og utstyr. Vi leier ut til bygg og anleggsbransjen, industrien, offentlige etater, håndverksbedrifter og private.

Vi utfører også prosjekterings- og riggtjenester tilknyttet våre utleieprodukter.

Litt historikk:

I Norge het selskapet  Bautas frem til i 2010. Bautas ble etablert 1. juni 1997 som et heleid datterselskap av Veidekke ASA, og selskapet vokste kraftig i årene som fulgte. Oppkjøp av flere utleieselskap, blant annet Altima (2004) og Stavdal Maskinutleie (2000) bidro til denne veksten.

Veidekke solgte Bautas til Ramirent høsten 2002. Etter dette ble Bautas beholdt som merkevare frem til 1. juni 2010, hvor navnet ble endret til Ramirent. Ramirent ble i 2011 tildelt prisen for "Best Marketing Campaign of the Year" av European Rental Association for kampanjen rundt navneskiftet.