↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

911 96 303

Besøksadresse

Skiensgate 18
3912 PORSGRUNN
  1. Beskrivelse

Psykiatripraksis med ledig kapasitet i Porsgrunn med psykiater og psykiatrisk sykepleier i tett sammarbeid.

Elisabeth Grønvold, lege, spesialist i psykiatri.

Lang erfaring innen psykiatri og somatikk.

Er gruppeanalytiker, med 5 års videreutdannelse ved Institutt for Gruppeanalyse.

Per Arne Hagen, psykiatrisk sykepleier med lang fartstid innen en rekke fagområder i psykiatri og somatikk.

Er gruppeterapeut med erfaring innen sorggrupper, aktivitetsgrupper, kognitive grupper og psykoanalytiske grupper.

 

Mestringsklinikken Telemark har avtale praksis i psykiatri innen Helse Sør-Øst.

Pasienter må ta kontakt med sin fastlege for å bli henvist til oss.

Ønsker for Mestringsklinikken: Ha fokus på mestringsperspektivet for pasienten, med klare strategier for utredning og behandling.

Benytte gruppebehandling der dette er indisert.

Utvikle gode samarbeidslinjer mot henvisere og Nav.

Psykosomatiske problemstillinger forutsetter somatisk utredning før henvisning, med stikkordsmessig informasjon til behandler.

 

Litt om oss:

  • Elisabeth Grønvold, lege, spesialist i psykiatri.

Lang erfaring innen psykiatri (10år) og somatikk(20år), etter mange år også i almenpraksis. 

Er gruppeanalytiker, med 5 års videreutdannelse ved Institutt for Gruppeanalyse.

Har samme sted en 2 års utdannelse i organisasjonsanalyse og ledelse, hvilke gir verdifull kunnskap mot arbeidslivsproblematikk/konflikter.

 

  • Per Arne Hagen, psykiatrisk sykepleier med lang fartstid innen en rekke fagområder i psykiatri og somatikk.

Somatikk: 10 års erfaring innen almenmedisin og intensivbehandling.

Psykiatri: 20 års erfaring innen alderspsykiatri.

Voksenpsykiatri: DPS, akuttpsykiatrisk avdeling.

Veiledningskompetanse: Kollegaveiledning og pasientveiledning.

Gruppeterapeut: Sorggrupper, aktivitetsgrupper, kognitive grupper og psykoanalytiske grupper m.m.