↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

22 10 50 00

Besøksadresse

Parkveien 57
0256 OSLO
  1. Beskrivelse

Hvem er vi?
Aevi Eiendom har siden 2018 vært en nyskapende aktør som kjøper, utvikler og selger eiendommer i attraktive områder rundt Oslo. Selskapet består av siviløkonomer og eksperter på eiendom og investeringer hvis mål og visjon er å bygge bolig og skape trygghet for folk flest. Måten vi gjør det på er ved å benytte oss av en innovativ forretningsmodell hvor folkefinansiering er et av elementene ved driften. Vi tilbyr gunstig rente på hele 8% p.a, og boligene vi utvikler ligger i områder som er beregnet å stige i verdi gjennom fremtidige endringer i befolkningsmønstre.

Hva er egentlig folkefinansiering?
Enkelt forklart er folkefinansiering en form for investering som får sparepengene dine til å vokse. Kapitalen du investerer blir forvaltet av et dyktig team med eiendom og økonomi som sitt spesialfelt. Ved å hente inn lån fra våre långivere kan vi tilby en fastrente på hele 8%. Kapitalen du investerer, ved å være långiver til Aevi Eiendom, benyttes til eiendomsutvikling.

Gjennom vår Aevi-rente kan vi tilby følgende for våre långivere:

  • 8 % rente.
  • Månedlig utbetaling.
  • Fast bindingstid på 2 år, opsjon på forlengelse på 1 år.
  • Minimum innskudd kr 500.000.
  • Tett oppfølging fra selskapet.

 

Smart finansiering
Aevi Eiendom har valgt folkefinansiering som finansieringsmodell. Ved å bruke folkefinansiering unngår man at kapitalen spises opp av en tredjepart. Videre tillater en slik modell kapitalen å komme raskt i arbeid. Folkefinansiering har blitt et fullgodt alternativ til tradisjonell finansiering og vårt foretrukne alternativ.

Hørtes dette interessant ut?

Ta kontakt med oss.