Derfor er den nye riksveien viktig

– Ny riksveg 36 er et svært viktig prosjekt, er ordførerne enige om.