– Det blir mer avis, og mindre papir

PD går fra 5 til 3 papirutgaver i uka. Erfaringene fra omlegging i andre aviser er gode.