Det blir tre seilingsleder inn og ut av Grenland: – Vil redusere risikoen for skipsulykker

Av

Kystverket starter i desember utdypingen med å rette ut Gamle Langesund mellom Langøya og Gjeterøya. – Tiltaket vil gi store skip en tredje innseiling til Grenland, sier havnekaptein Walter Ahlgreen i Grenland Havn IKS.