«Det gule bygget» i selskap med Powerhouse og Reis Opp-kirka: – Fortjener en slik pris

Pancoms Frederic Kristoffersen og teknisk leder i Bratsberg Gruppen, Jon Yngve Gurholt er ikke i tvil om at Skomværkvartalet er en nominasjon verdig.