Det jobbes dugnad for millioner på millioner

Verdiskapning gjennom dugnadsarbeid i idrettslagene bare øker og øker. I 2019 ble det jobba dugnad for mye over 12 millioner.