Det nye selskapet Langøya Hovedgård Drift AS søker om skjenkebevilling

Av

Det nystiftede selskapet Langøya Hovedgård Drift AS søkte 5. november Bamble kommune om skjenkebevilling. Bevillingssøker er Olav Kongsvoll som er oppgitt som daglig leder.