Dette blir også avlyst nå

Kommunen avlyser ikke bare prisutdelingen i Ælvespeilet 21. november.