Dessverre er det grunn til å anta at mangel på lokalkunnskap er utbredt i det store politidistriktet, og at tilliten til digitale hjelpemidler som google og desslike er i høyeste laget. Dette gjelder ikke bare politiet.

I forrige uke forklarte en direktør hos Fylkesmannen i det nye sammenslåtte fylket Vestfold og Telemark at de ikke trenger å reise ut på befaringer i kompliserte og omstridte saker, som i strandsonen, for de har digitale verktøy som er veldig bra og som framskaffer informasjonen de stort sett trenger. Dette stiller vi oss tvilende til.

En skjerm på kontoret kan ikke erstatte helhet og nyanser som befaringer ute i marka gir, det er helt umulig. Følgelig mener vi at Fylkesmannen til stadighet vil stå i fare for å ta avgjørelser på sviktende grunnlag. Det er ikke bra for den allmenne tillit til fylkesmannsembetet som statens forlengende arm og tilsynsmyndighet.

Den røde tråden i alt dette er at vitale samfunnsfunksjoner er blitt sentralisert og mer og mer fremmedgjort. Verken politiet eller Fylkesmannen klarer å levere på et nivå som samfunnet forventer av dem. Også det er umulig, slik de nå er innrettet etter reformer som gjør «nært» til fjernt.