Disse 22 personer har søkt på direktørjobb i Porsgrunn

Av

Seks kvinner og 16 menn har søkt på direktørstillingen i det nyopprettede Dagligvaretilsynet med kontorer i Porsgrunn.