Disse bedriftene blir prioritert: Deler ut 4,12 millioner

Uteliv- og kulturbransjen blir prioritert når arbeidet med å dele ut 4,12 koronamillioner starter.