Disse vil bli assisterende rektor på Kjølnes og Borge

Til sammen har det kommet inn 32 søknader på stillinger som assisterende rektor ved Kjølnes ungdomsskole og Borge skole.