– Enkelte kunder har blitt belastet dobbelt for VISA transaksjoner i perioden 15. mai til 21. mai.

– Vi er nå i ferd med å tilbakeføre doble transaksjoner og regner med å være ferdig i løpet av onsdag ettermiddag, opplyser DNB.